แนะนำการผลิตถ่าน เกษตรพัฒนาหนองมะค่า เครื่องจักรบริษัทไทยซูมิ จำกัด

:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::เกษตรพัฒนาหนองมะค่า สนับสนุนเครื่องจักรบริษัทไทยซูมิจำกัด

เศรษกิจพอเพียง โครงการของพ่ออยู่หัวของเรา ที่ต้องการสร้างอาชีพ ในชุมชน เพื่อสร้างชีวิต สร้างอาชีพใ้ห้เกิดขั้นในชุมชน ทำให้ทาง องค์ฺการบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า และทางอำเภอ โคกเจริญ สั่งซื้อเครื่องจักร จากทางบริษัท เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ชาวตำบลหนองมะค่า ซึ่งวัสดุที่เหลือใช้ ภายในตำบล จะเป็นซังข้าวโพด แกนข้าวโพด ที่เหลือทิ้งจากการผลิต หรือปลูกขึ้นมา ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งเครื่องจักร พร้อมทั้งการอบรมชาวบ้าน เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร เพื่อให้ชาวบ้าน สามารถที่จะสร้างสินค้า สร้างรายได้ภายในกลุ่มชุมชนของตนเองด้วย

สำหรับโรงเรือน ก็ใช้ สำนักงานเก่า ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะค่า มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ทำให้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการสร้างโรงเรือนไปอีกเยอะ และพื้นที่ก็มีเหลือใช้เลยก็ว่าได้นะครับ เพราะสถานที่กว้างขวางมากนะครับ

ต้องขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอ ที่ช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพ
ต้องขอขอบคุณ ท่านนายก อบต หนองมะค่า ที่ให้ความสำคัญ ต่อเศรษกิจภายในตำยล
และสุดท้ายขอขอบคุณ ท่านรอง ประเสริจ ที่ช่วยให้คำแนะนำและประสานงานเป็นอย่างดีเสมอมาครับ

หวังว่าคงได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไปครับ
ขอบคุณครับ

บริษัทไทยซูมิจำกัด    

   หลังจากที่ทางเรา ได้รับคำสั่งซื้อให้ติดตั้งเครื่องจักรที่องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า ทางบริษัท ก็ได้จัดสร้างเครื่องจักร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ องค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวคือ เศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากชาวบ้านนั้นก็คือ ซังข้าวโพด ซึ่งเหลือทิ้งโดยทั่วไป ทำให้เกิดมลภาวะ ในชุมชน ถ้าหากว่าสามารถที่จะนำเศษวัสดุเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้ก็น่าจะดีมาก ท่านรองประเสริฐ ได้โทรมา สอบถามรายละเอียด จึงได้ให้ทางบริษัทสร้างและส่งเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด เพื่อที่จะจำหน่ายในชุมชนต่อไป และเป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตถ่านอัดแท่ง ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะค่า มีทั้งหมด 3 เครื่องดังนี้
1.เครื่องอัดถ่านซังข้าวโพด เศษถ่านต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องผสมผงถ่านซังข้าวโพด จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องบดผงถ่านซังข้าวโพดจำนวน 1 เครื่อง

ในส่วนของเครื่องอัดแท่งถ่าน กำลังการผลิต 1000 - 1400 กิโลกรัมต่อวัน สามารถบดอัดถ่านซังข้าวโพดได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานต่อเนื่องพร้อมเครื่องอัด

เครื่องผสมผงถ่าน จะติดตั้งคู่กับเครื่องอัดแท่งถ่าน เพราะสองเครื่องนี้จะทำงานพร้อมกัน ตลอด ซึ่งเครื่องผสม จะทำหน้าที่ผสมผงถ่านซังข้าวโพด กับแป้งมัน คลุกเคล้าให้เข้่ากัน แล้วปล่อยลง สู่เครื่องจักรอัดแท่งถ่านด้านล่างของเครื่องผสม

ในส่วนของเครื่องบดถ่านนั้น ทางโครงการได้ย้ายมาติดตั้งด้านนอก เนื่องจากว่า ผงถ่านของซังข้าวโพดนั้นมีน้ำหนักเบา ทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายจึง ต้องตั้งแยกต่างหาก เพื่อป้องกันฝุ่นระหว่างการทำงานบดผงถ่าน

ผงถ่านซังข้าวโพดที่ผ่านเครื่องบดผงถ่านมาแล้ว พร้อมที่จะนำเข้าเครื่องผสม ผสมผงถ่านกับแป้งมัน เข้าด้วยกัน พร้อมที่จะทำการอัดแท่ง ซึ่งเครื่องบดจะบดเพียงครั้งเดียวก็สามารถได้ผงถ่านที่ขนาดพอเหมาะสำหรับ การอัดแท่งแล้ว

ในส่วนของตู้คอลโทรล จะติดตั้งรวมกัน เพื่อใ้ห้ง่ายต่อการควบคุมการทำงานของเครื่อง ทุกเครื่อง ซึ่งเครื่องจักรทุกตัวจะมีส่วนควบคุมต่างหากในแต่ละเครื่อง ซึ่งก่อนการใช้งาน ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นวิศวกร คอยแนะนำในการใช้เครื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด และ ปลอดภัยที่สุด

ก่อนที่จะทำการส่งมอบเครื่องจักร พร้อมกับการอบรมชาวบ้าน ทางบริษัท จะให้ชาวบ้าน ที่รับการอบรม ทดลองอัดแท่ง เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความชำนาญ และสามารถที่จะใช้เครื่องอัดแท่งได้เองเป็น พร้อมที่จะทำการอัดได้เอง และถ้าหากว่าชาวบ้านเกิดปัญหา หรือว่าข้อสงสัยระหว่างการอัด ก็จะสามารถที่จะสอบถามได้ทันท่วงที

ซึ่งการผลิตผงถ่านจากซังข้าวโพด เป็นโครงการเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างงานให้เกิดกับชุมชนทางหนึ่งได้ครับ ถ้าหากว่า ต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถติดต่อรายละเอียดกับทางบริษัทได้ตลอดครับ

 

ติดต่อบริษัท

บริษัท ไทยซูมิจำกัด 21/3 หมุ่ 3 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ติดต่อ
   คุณ อานุภาพ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ( Managing Director)
   Tel:081-4466153 Fax: 02-6735670
   Mail: anupapu@thaisumi.com

   คุณ พรสถิตย์ ยงยืน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Manufacturing Manager )
   Tel: 081-5510046 Fax: 02-6735670
   Mail: webmaster@thaisumi.com

 

 

 
สิ่งดีๆ ทางเรานำมาเสนอให้แก่ท่านอยู่เสมอ บริษัท ไทยซูมิ จำกัดWWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com