เผาถ่านสหกรณ์ผู้ปลูกป่าขอนแก่น
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::เผาถ่านสหกรณ์ผู้ปลูกป่าขอนแก่น

ความเป็นมา
การเผาถ่านของสหกรณ์ผู้ปลูกป่าขอนแก่น จำกัด เป็นโครงการนำร่องของนายสุรพล ประดาพล ประธานสหกรณ์ฯเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับสมาชิกในการนำเศษไม้ที่เหลือจากส่งโรงงานมาใช้ให้เป็นรายได้เพิ่มเติม สำหรับนายสุรพลฯ ได้ปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เริ่มปลูกปี 2538  ในเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้สัก นอกจากนี้ยังมีไม้ยูคาลิปต์ ไม้ประดู่ และปลูกหวายดงซึ่งเป็นหวายกินหน่อปลูกแซมในแปลงไม้สักจำนวน 300 ไร่ ปัจจุบันสวนป่าแห่งนี้เป็นแปลงไม้ตัวอย่างที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคคลากรจากหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจำ

สำหรับการเผาถ่านที่ใช้เป็นเตาอิฐก่อ เตาขนาดใหญ่จำนวน 5 เตา เตาเล็ก 1 เตา สร้างเตาเมื่อเดือนเมษายน 2543 โดยการสนับสนุนสร้างเตาจากศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาค จ.มหาสารคาม

 

 


ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกป่าขอนแ่ก่น

ไม้เผาถ่าน

ไม้เผาถ่านที่ใช้คือไม้ยูคาลิปต์ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.5 นิ้ว ซึ่งเหลือจากส่งโรงงานทำเยื่อกระดาษ โดยมีพ่อค้านำไม้จากสวนป่าในบริเวณ จ.ขอนแก่น มาขายให้ในราคาต้นละ 300 บาท และค่าขนส่งอีกตันละ 120-130 บาท ปริมาณไม้ที่ใช้ประมาณเดือนละ 70 ตัน ไม้ที่ได้มานี้ต้องเลื่อยตัดทอนยาว 1.5 ม. โดยนายสุรพลฯ จัดทำโต๊ะเลื่อยวงเดือนประกอบกับรถไถนาให้มอเตอร์ฉุดหมุนเลื่อยวงเดือน


โรงเรือนเตาอิฐก่อเผาถ่าน

เตาเผาถ่าน

เตาอิฐก่อที่เผาถ่านนี้ใช้ค่าวัสดุ ได้แก่ อิฐประมาณ 22,000 ก้อน ทราย และดินเป็นเงินประมาณ 15,000 บาท ค่าสร้างเตา 5,000 บาท เตาอิฐก่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ม. สูง 3 ม. ช่องใส่ฟืนกว้าง 98 ซม. สูง 180 ซม. ช่องสุมไฟกว้าง 39 ซม. สูง 37 ซม. มีปล่องควัน 3 ปล่องโดยรอบเตา สูงจากพื้นดิน 82 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. ปล่องเร่งไฟสูงจากพื้นดินประมาณ 150 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.ส่วนการเผาถ่านจ้างคนงานวันละ 100 บาท ซึ่งช่วงฤดูทำนาขาดแรงงาน นายสุรพลฯ และภรรยาได้ทำหน้าที่เผาเอง โดยมีคนงานอีก 2 คน ช่วยเรียงไม้เข้าเตาและนำถ่านออกจากเตาบรรจุกระสอบ โดยให้ค่าจ้างกระสอบละ 30 บา

คนงานนำถ่านบรรจุถุงเพื่อเตรียมขาย

ขั้นตอนการเผาถ่าน

เรียงไม้ยูคาลิปต์เข้าเตาโดยให้ส่วนโคนขึ้นด้านบน แต่ละเตาจุไม้ประมาณ 6 ตัน การเผาถ่านเริ่มจากจุดไฟหน้าเตาด้วยเศษไม้ยูคาลิปต์ที่ช่องสุมไฟ เมื่อไม้ในเตาติดไฟแล้วทำการปิดช่องสุมไฟและปล่องเร่งไฟโดยสังเกตุจากการใช้มือสัมผัสว่าเตาร้อนทั่วถึงทั้งเตาแล้ว จากนั้นสังเกตุควันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอ่อน จนกระทั่งควันเปลี่ยนเป็นสีใสห่างจากปล่องควัน จึงทำการปิดปล่องควัน

สำหรับไม้แห้งเมื่อนำมาเผาถ่านสำหรับเตาขนาดใหญ่ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ส่วนเตาเล็กใช้เวลาประมาณ 5 วัน หากเป็นไม้สดสำหรับเตาใหญ่ใช้เวลาเผาถ่านนานประมาณ 20 วัน

การอาบน้ำเตาใช้เวลา 5 วัน โดยนำดินเหนียวผสมน้ำเป็นน้ำดินโคลน 30% แล้วใส่ถังสาดรดตัวเตาให้ทั่ว เมื่อเตาเย็นลงจึงเก็บถ่านบรรจุกระสอบป่าน เตาใหญ่ได้ถ่านประมาณ 30 กระสอบ เตาเล็กประมาณ 12 กระสอบ

สำหรับส้นถ่าน (ไม้ฟืนที่เผาไม่เป็นถ่าน) ไม้เผาถ่านที่สดจะมีส้นถ่านมากกว่าไม้เผาถ่านที่แห้ง การแก้ไขได้ใช้แกลบรองพื้นเตาก่อนรองพื้นเตาก่อนเรียงไม้เข้าเตาเผาซึ่งช่วยให้เหลือส้นถ่านน้อยลง


ศึกษาดูงานสวนป่าเนื้อที่ 500 ไร่


พืขที่ปลูกแซมในสวนป่า

ตลาดและการขนส่ง

ขายถ่านกระสอบละ 180 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อไปขายที่ตลาดพูนผล จ.ขอนแก่น และส่งให้ลูกค้าประจำด้วย ส่วนมากเป็นร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารเรียม ร้านอาหารริมปิง ริมปิงแก่นนคร ในตัวเมืองขอนแก่น โดยคิดค่าขนส่งกระสอบละ 5 บาท

ปัญหา

ขาดแรงงานในช่วงฤดูกาลทำนา

สถานที่ติดต่อ

นายสุรพล ประดาพล 93 ม.4  ต.วังชัย  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น

โดย.

     เพ็ญแข เพิ่ม 1

     วรศิลป์ แอ๊วสกุลทอง 2

     สมชัย เบญจชย 3

     1.นักวิชาการเผยแพร่,2.เจ้าพนักงานการเกษตร,3.นักวิชาการป่าไม้ 6ว ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม
WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com