บทความการวิจัยศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::ผลกระทบของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการเตรียมตัวประสานชีวมวล สำหรับถ่านหินอัดก้อน

ผลกระทบของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการเตรียมตัวประสานชีวมวล

สำหรับถ่านหินอัดก้อน
Effect of Sodium Hydroxide on Biomass Binder Preparation for Coal Briquette

นามผู้วิจัย ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง 1 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 2 มงคล ใจมูล 1 และ นพรัตน์ ศรีหริ่ง 1
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ e-mail: suparin@chiangmai.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

  ศึกษาการทำถ่านหินอัดก้อนที่มีส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าว โดยมีขี้เลื่อยและแกลบข้าวที่ย่อยโดยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวประสาน ตัวแปรที่ทำการศึกษา คือ ชนิดและปริมาณของชีวมวล และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ อัตราส่วนถ่านหินต่อชีวมวล คือ 90:10, 70:30 และ 50:50 โดยน้ำหนัก ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ 1, 3, 5 และ 7% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ให้ความร้อนกับของผสมชีวมวลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีเพื่อย่อย ทำการอัดก้อนเป็นรูปทรงกระบอกมีรูตรงกลางมีความสูง 6.5 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเป็น 2 และ 8.5 เซนติเมตร ตามลำดับด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่ความดันคงที่

เมื่อนำถ่านหินอัดก้อนที่มีส่วนผสมของชีวมวลไปทดสอบความทนแรงอัด พบว่าความทนแรงอัดของถ่านหินอัดก้อนมีค่าสูงขึ้นเมื่อส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าวเพิ่มขึ้น สำหรับขี้เลื่อยความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ความแข็งแรงของเชื้อเพลิงแท่งมากขึ้นตามและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 7% โดยน้ำหนักต่อปริมาตรให้ค่าความทนแรงอัดสูงสุด ส่วนแกลบข้าวพบว่าที่ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ให้ค่าความทนแรงอัดสูงสุดจากนั้นค่าความทนแรงอัดลดลงตามความเข้มข้นของด่างที่เพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มีผลต่อค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแท่ง สามารถสรุปได้ว่าความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้เตรียมตัวประสานชีวมวลมีผลต่อการอัดก้อน เพราะสารประกอบในชีวมวลที่ถูกย่อยสลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีคุณสมบัติเป็นตัวประสาน ดังนั้นการเลือกความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมต่อชนิดของชีวมวลจะช่วยทำให้ถ่านหินอัดก้อนผสมชีวมวลมีความแข็งแรงมากขึ้น

 

คำสำคัญ: ถ่านอัดก้อน/ ตัวประสานชีวมวล/ โซเดียมไฮดรอกไซด์

บทความนี้คัดลอกมาจาก ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Dr.Suparin Chaiklangmuang)WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com