Machinery to produce charcoal briquetts starting from sawdust (MSB0001)

:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::เครื่องอัดถ่านด้วยกรรมวิธีอัดร้อน อัดแท่งจากขี้เลื่อย และแกลบ บริษัท ไทยซูมิจำกัด

  ความต้องการใช้ถ่านทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีแน้วโน้มที่จะใช้ถ่านมากขี้น ซึ่งประเทศในแถบเอเซีย บางประเทศ ที่นิยมทำอาหารด้วยการปิ้งย่างเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ยิ่งทำให้ความต้องการใช้ถ่านมีปริมาณมากยิ่งขึ้นไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ของแต่ละประเทศมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการของแต่ละประเทศ ประเทศต่างๆ จึงต้องมาคิดพิจารณา ที่จะนำเศษวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด ที่ในอนาคต ถ่านจะเริ่มขาดแคลนและหายากมากขึ้น
  เศษวัสดุเหลือใช้มีหลากหลายชนิด แต่วัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านนั้น มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ให้คุณภาพของถ่านออกมาดี ซึ่งเศษวัสดุที่เหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านนั้นคือ ขี้เลื่อยนั่นเอง ขี้เลื่อยซึ่งมีปริมาณมาก ไม่ว่าจะเศษเหลือใช้จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานแปรรูปไม้ ในแต่ละวันปริมาณของขี้เลื่อยจะมีปริมาณมาก ไม่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก และเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บ และเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะนำเศษวัสดุขี้เลื่อย มาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการนำขี้เลื่อยมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อทดแทนถ่านไม้ในอนาคตที่กำลังจะหมดไป
หลังจากมีแนวคิดทางเราได้ผลิตเครื่องจักรเพื่อการอัดแท่งขี้เลื่อยโดยเฉพาะ ศึกษานำความรู้จากโครงการหลวงมาพัฒนาสานต่อจนได้เครื่องจักร ที่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยได้ ถ่านขี้เลื่อยที่ผ่านการอัดออกมา จะเป็นแท่งสีน้ำตาลไหม้ยาวประมาณ 0.5 – 1 เมตร หลังจากที่เรานำไปเผาออกมาเป็นถ่าน แล้วนำไปทดสอบค่าความร้อน และทดสอบหุงต้มอาหาร ทดสอบการใช้งาน ผลที่ออกมาได้ผลดีเกินคาด ซึ่งคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยมีดังนี้
  ให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่
  ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศาทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง(สามารถทดสอบกับถ่านทั่วไปได้โดยการน้ำไปต้มน้ำร้อนหากก้นหม้อเป็นเขม่าสีดำแสดงว่าถ่านที่ใช้ถูกเผามาไม่สุกและมีสารก่อมะเร็ง
  ทนนาน
สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 3 เท่า
  ประหยัด
เพราะใช้ได้นาน ไม่แตก และไม่ดับเมื่อจุดติดแล้ว ทำให้ไม่มีการเสียเปล่า เนื่องจากถ่านจะเผาไหม้จนกว่าจะกลายเป็นขี้เถ้า
  ไม่แตกประทุ อย่างถ่านไม้ทั่วไป
  ไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
  ไม่มีกลิ่น
เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ
  ไม่ดับกลางคัน
แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ๆ

เครื่องจักรอัดแท่งถ่านจากขี้เลื่อย MSB-0001

เครื่องจักรผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย แรงดันสูง กำลังการผลิตมากกว่า 1000 กิโลกรัมต่อวัน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ ระยะการซ่อมแซมสกรูอัด 2000 กิโลกรัมต่อการเชื่อมพอกสกรูอัด 1 ครั้ง ส่งกำลังด้วยสายพาน 3 เส้น กำลังอัดสูงด้วยมอเตอร์ขนาด 3 เฟส 25 แรงม้า โครงสร้างข้องตัวถังสร้างจากเหล็กหนา แข็งแรงมั่นคง ในส่วนของชุดลูกปืนและกระบอกอัด หล่อแบบขึ้นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานที่แรงดันสูง ใช้มู่เล่ ขนาดใหญ่เพื่อทดรอบมอเตอร์ ให้หมุนในความเร็วที่เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน ค้มค่าสำหรับการลงทุน การอัดแท่งถ่านโดยใช้สกรูอัดทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ผ่านกระบวนการอัดโดยใช้ความร้อนเป็นตัวประสารเนื้อถ่านอัดแท่ง ให้อัดแน่นกันเป็นแท่ง เพื่อนำไปเผาเป็นถ่านและจำหน่ายต่อไป

รูปแสดงเครื่องอัดขี้เลื่อย MSB0001

รายละเอียดเครื่องจักร MSB-001


รายละเอียดเครื่องจักร
ความกว้าง 800 mm.
ความยาว 1800 mm.
ความสูง 1260 mm (ยังไม่รวมมอเตอร์)
รายละเอียดมอเตอร์

ยี่ห้อมอเตอร์

Mitsubishi, Siemens หรือเทียบเท่า
ระบบไฟฟ้า 3 phase
กำลังแรงม้า 25-40 Hp.
ชุดควบคุมมอเตอร์ (Motor control )
ระบบการควบคุม Magnetic Control
ระบบการป้องกันมอเตอร์ Overload Relay
ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Heater Control)
ระบบการควบคุม Magnetic Heater Control
ชุดควบคุมความร้อน Temperature control
ชุดฮีตเตอร์ 900 W x 3 sets (2,700 W per 1 complete set)
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ Thermocouples
กำลังการผลิต
ขี้เลื่อยละเอียด 150 Kg./hr. (Approximately) สูงสุด 1800 กิโลกรัมต่อวัน
ขี้เลื่อยหยาบ 100-150 Kg./hr. (Approximately) สูงสุด 1000-1500 กิโลกรัมต่อวัน
สกรูอัด
แบบสกรู เป็นแบบเกลียวตัวหนอน
ระยะการปรับปรุงสกรูอัด ซ่อมปรับปรุงเกลียวสกรูทุก 2000-3000 Kg.(ขึ้นกับชนิดและขนาดขี้เลื่อย)

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องจักร

รูปลักษณ์ของเครื่องจักร

ส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญของเครื่องมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนของมอเตอร์ต้นกำลัง
2. มู่เล่ห์ทดรอบความเร็วต่ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม
3. กระบอกอัดแท่งถ่านด้วยความร้อน

1. ส่วนของมอเตอร์ต้นกำลัง
   ใช้มอเตอร์ของยี่ห้อมิตซูบิซิ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาด ว่ามีคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานเหมาะกับงานหนัก ขนาดของมอเตอร์ที่เลือกใช้ใช้มอเตอร์ขนาด 25 Hp. เป็นตัวต้นกำลังขับใช้ชุดอัดแท่งขี้เลื่อยทำงาน เลือกมอเตอร์เป็นแบบปิดเพื้อป้องกันฝุ่นผงเข้าไปในตัวมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์ทำงานได้ทุกสภาพแวดล้อม

2. มู่เล่ห์ทดรอบความเร็วต่ำ
   เลือกใช้มู่เล่ห์ขนาดใหญ่เพื่อให้ทดรอบได้ตามที่เราต้องการ ใช้สายพาน 3 เส้น เพื่อใช้งานในกรณีที่เครื่องจักร ต้องการแรงบิดที่สูง ไม่แบกรับภาระของสายพานมากเกินไป

3. ชุดกระบอกอัดแท่งถ่านด้วยความร้อน
   ใช้เป็นเหล็กหล่อทั้งชุดเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง สามารถที่จะสามารถรองรับแรงบิดหรือแรงอัดที่สูงได้สบาย ด้านปลายของแท่งกระบอกอัดต่อเข้ากับชุดลวดความร้อนของฮีตเตอร์ ขนาด 2700 วัตต์ เพื่อให้ความร้อนส่งผ่านกระบอกอัดเข้าไปในเนื้อถ่าน เพื่อให้ถ่านจับตัวกันเป็นแท่งถ่านได้

ชุดฮีตเตอร์ของเครื่องจักร


  ชุดฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนแก่กระบอกอัดถ่านอัดแท่ง รุ่น MSB-001 มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชุด แสดงดังรูป แต่ละชุดให้ความร้อนชุดละ 900 Watts ทั้งหมด 3 ชุด รวมเป็น 2700 Watts ต่อ 1 กระบอกอัด พร้อมติดตั้งเทอร์โมคัปเปิ้บเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของกระบอกอัด ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปด้วย

ชุดควบคุมมอเตอร์และฮีตเตอร์

ชุดควบคุมมอเตอร์ และฮีตเตอร์นี้ ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของเครื่องจักรเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ปุ่มกดของชุดฮีตเตอร์และมอเตอร์แยกจากกันเพื่อแยกกันทำงานไม่ให้ทำงานพร้อมกัน เนื่องจากลำดับขั้นการทำงานไม่เหมือนกัน ช่วงที่มอเตอร์ทำงานจะมีไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์ และชุดของฮีตเตอร์ ถ้าหากว่าฮีตเตอร์ทำงาน หลอดไฟของฮีตเตอร์ก็จะติดแสดงการทำงานของฮีตเตอร์ด้วย เพื่อแจ้งให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทราบว่าส่วนไหนของเครื่องจักรกำลังทำงาน อยู่ ต้องระมัดระวังมากกว่าปรกติ


ด้านหลังของเครื่องจักรเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่อง

สกรูอัดขี้เลื่อยของเครื่องจักรอัดแท่งถ่าน

สกรูอัดขี้เลื่อยทำจากเหล็กแข็งพิเศษแต่ระหว่างการใช้งาน มีการสึกหรอของสกรูอัด จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาเชื่อมพอกสกรูอัดตรงตำแหน่งที่สึกหรออยู่เสมอๆ


ติดต่อบริษัท

บริษัท ไทยซูมิจำกัด 21/3 หมุ่ 3 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ติดต่อ
   คุณ อานุภาพ อุดมทรัพย์ ผู้จัดการ ( Manager)
   Tel:081-4466153 Fax: 02-6735670
   Mail: anupapu@thaisumi.com

   คุณ พรสถิตย์ ยงยืน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Manufacturing Manager )
   Tel: 081-5510046 Fax: 02-6735670
   Mail: webmaster@thaisumi.com

 

 

 

แคตตาล๊อครูปภาพเครื่องจักร
สิ่งดีๆ ทางเรานำมาเสนอให้แก่ท่านอยู่เสมอ บริษัท ไทยซูมิ จำกัดWWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อานุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com