การวิเคราะห์ค่าความร้อน ค่าคงตัวของถ่าน ค่าของสารระเหย ค่ากำมะถัน ของวัสดุต่างๆ
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::


 

-ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกับมากมายนะครับ ตารางข้างล่างนี้เป็นตารางคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ เพื่อวัดค่าความร้อน สารระเหย ถ่านคงตัว ปริมาณของขี้เถ้า สารกำมะถัน ซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายอย่างเราต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ว่าวัสดุอะไรก็นำมาเผาแล้วก็อัดเป็นแท่งได้ เสมอไป แต่เราต้องทราบคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดด้วยนะครับ เพราะคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดหรือว่า แต่ละอย่างแตกต่างกันไป การที่เราจะนำมาเผาเพื่ออัดเป็นแท่งออกจำหน่ายนั้น ต้องพิจารณาให้ดีนะครับ หากต้องการคำชี้แนะหรือว่าอธิบาย หรือว่าปรึกษา ก็ติดต่อคุณ เป้ แล้วกันนะครับ(081-5510046) อาจมีคำแนะนำดีๆให้แก่ท่านได้ ขอบคุณครับ

ตัวอย่าง
สารระเหย
%
ถ่านคงตัว
%
เถ้า
%
กำมะถัน
%
ค่าความร้อน
กิโลแคลอรี่/กก.
1.ขี้เลื่อย
71.3
27.2
1.5
-
4990
2.ขี้กบ
72.4
25.1
2.5
-
4990
3.กากอ้อย
73.9
17.6
8.5
-
4440
4.ชานอ้อย
71.8
23.4
4.8
-
4510
5.แกลบ
62.7
17.4
20.0
-
3860
6.ฟางข้าว
74.4
18.9
7.3
-
4300
7.ต้นมันสำปะหลัง
76.2
19.1
4.7
1.30
4300
8.เหง้ามันสำปะหลัง
75.0
17.0
8.0
0.28
4050
9.ซังข้าวโพด
76.1
21.8
2.1
-
4540
10.ขุยมะพร้าว
63.3
29.4
7.1
0.06
4380
11.กะลามะพร้าว
73.7
25.5
0.7
0.03
4830
12.ถ่านกะลามะพร้าว
15.2
82.4
2.4
-
7760
13.ทางมะพร้าว
72.3
20.8
6.9
-
4130
14.ต้นถั่วเหลือง
72.5
19.1
8.4
-
4150
15.ผักตบชวา
58.9
15.3
25.8
-
3010
16.เปลือกหวาย
70.5
23.7
5.7
-
4480
17.ไมยราบยักษ์
71.2
25.1
3.7
-
4460
18.ทะลายปาล์ม
73.9
22.3
3.8
-
4500
19.เส้นใยปาล์ม
71.5
23.1
5.4
-
4820
20.ไม้่ยางพารา
74.9
23.0
2.1
-
4560
21.ถ่านไม้ยางพารา
17.5
79.1
3.4
-
7650
22.น้ำมันเตา*
-
-
-
2.43
10450
23.ถ่านหิน
42.8
49.5
7.7
1.73
5860
24.ถ่านโค้ก
1.2
90.6
8.2
0.48
7150

หมายเหตุ:* รายงานตามสภาพนำส่ง
ทำการวิเคราะห์โดย ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยWWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com