ข้อมูลสำหรับผู้ผลิต
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::ข้อมูลสำหรับผู้ผลิต (ศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

แนะนำมุมผู้ผลิตถ่านอัดแท่ง
ข้อมูลที่จะนำเสนอข้างล่างนี้ เราได้นำมาจากแหล่งความรู้หลากหลายแหล่งที่เรา คัดสรรมา คิดว่ามีความสำคัญต่อ เพื่อนๆผู้ที่ผลิตถ่านอัดแท่ง หรือว่าคิดที่จะผลิตถ่านอัดแท่ง ถ้าหากว่ามีอะไรไม่สมบูรณ์หรือว่าขาดตกบกพร่องก็ต้อง ขอโทษ ขออภัยเป็นอย่างสูงครับ จุดหมายหรือว่าจุดประสงค์ของเรา ก็อยากให้ทุกท่าน มีความรู้ที่จะนำไปใช้กับธุรกิจ ของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เท่านั้นเองครับ (เป้)

การจดทะเบียนกิจการ (กิจการเจ้าของคนเดียว,กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด)
-เป็นรายละเอียด และข้อกำหนดของการจดทะเบียนในรูปแบบต่างๆ จะพูดถึงกิจการที่จำเป็นต้องจดทะเบียน และ กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
-ข้อกำหนดของการจดทะเบียนกิจการแบบต่างๆ เช่น กิจการที่เป็นเจ้าของคนเดียว กิจการที่มีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป เพื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน และในรูปแบบบริษัทน่าสนใจมากครับ

การประกอบกิจการโรงงาน (ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535)
-แบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่ 1,โรงงานจำพวกที่ 2,โรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งข้อกำหนดของโรงงานแต่ละประเภทแตกต่าง กัน ซึ่งโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องขอจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นำมาให้ศึกษากันครับ (คิดว่าจำเป็นมาก)
การจดทะเบียนสิทธิบัตร (หนังสือคุ้มครองที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์)
-เป็นการอธิบายว่าสิทธิบัตรคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ขั้นตอนในการขอจดสิทธิบัตรต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องมีเอกสารอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการดำเนินการทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าำไหร่ ประเภทของการคุ้มครองมีอะไรบ้าง ระยะเวลาคุ้มครองนานเท่าไหร่ นำมาให้ศึกษาครับเผื่อพวกเรามีไอเดียใหม่ๆแต่ อยากที่จะให้ความคิดที่เราประิดิษฐ์ ขึ้นมามีการคุ้มครองครับ (น่าสนใจมากครับ)
กองทุนประกันสังคม (การสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิต)
-เป็นการอธิบายถึงความหมายของกองทุนประกันสังคม ประโยชน์ของการทำประกันสังคม ข้อบังคับของนายจ้าง ที่ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ขั้นตอนในการยื่นประกัน เอกสารมีอะไรบ้าง ขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง ระยะเวลาการดำเนินการเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่าไหร่ ติดต่อได้ที่ไหน นำมาให้ศึกษาักันครับสำหรับผู้ผลิตที่มีพนักงาน (จำเป็นนะครับ)
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (รูปเครื่องหมายการค้า)
-เป็นการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของเราซ้ำกับของคนอื่นหรือไม่ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไข อย่างไรบ้าง ,การยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าต้องทำอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ จะต้องใช้แบบพิมพ์อย่างไรบ้าง ต้องจัดเตรียมคำขออย่างไรบ้าง การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การต่ออายุ สถานที่ติดต่อ (เก็บไว้เป็นคู่มือได้ครับ)


จะเพิ่มเติมเนื้อหาให้เรื่อยๆนะครับ
ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมส่งเมลล์มาแจ้งได้ครับ
webmaster@snmcenter.com


 
WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com