ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีอัดร้อนคุณภาพสูง
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::ิขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย ด้วยกรรมวิธีอัดร้อนคุณภาพสูง

ถ่านจากขี้เลื่อย ที่ผ่านการผลิตด้วยกรรมวิธีอัดร้อน
กรรมวิธีการผลิตอัดร้อน แตกต่างกับกรรมวิธีการผลิตอัดเย็นคือ ไม่มีวัสดุอื่นผสมเพื่อผลิตถ่าน เช่นแป้งมัน โดยกรรมวิธีการผลิตอัดร้อน เราจะใช้ ความร้อนเป็นตัวประสานเนื้อวัสดุ(ขี้เลื่อย)ให้ติดกันเป็นแท่ง จากนั้นนำไป เข้าเตาเผาที่มีคุณภาพสูง จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
ทางเราจึงแนะนำกระบวนการผลิตให้สมาชิก หรือลูกค้ารับทราบเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าสินค้าที่เราผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้านั้นเราได้พิถีพิถันทุกขั้นตอนในการผลิต

1.แหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย

วัตถุดิบที่เราใช้ผลิตถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีอัดร้อน เราใช้ขี้เลื่อยคุณภาพดี เป็นวัตถุดิบ การที่เราพิจารณาเลือกขี้เลื่อยมาเป็น วัตถุดิบนั้นเนื่องจาก
1.1 เศษวัสดุขี้เลื่อย ที่เราได้จากโรงเลื่อยไม้ หรือโรงเฟอร์นิเจอร์ มีจำนวนมาก ประมาณเฉลี่ย 600 -1000 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นปริมาณ ที่สูงพอที่จะผลิตเป็นถ่านอัดแท่งป้อนเข้าสู่ตลาดจำหน่ายให้ลูกค้าได้
1.2 เรามีวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยตลอดทั้งปี หมดปัญหา เรื่องขาดแคลนวัตถุดิบ บางช่วงฤดูกาล
1.3 กรรมวิธีการผลิต หรือประสานเนื้อขี้เลื่อยให้จับตัวเป็นแท่งนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นเป็นตัวประสาน แต่ใช้ความร้อนเพื่อทำให้เนื้อ ขี้เลื่อยละลายประสานกันเป็นแท่งฟืน ทำให้ถ่านที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการ ของตลาด เนื่องจากมีคุณภาพดี
1.4 การขนส่งขี้เลื่อยในโรงเลื่อยของเรา เป็นระบบปิด ขนส่งโดยใช้ท่อ ลำเลียงขี้เลื่อย ทำให้ไม่มีเศษผงหรือว่าวัสดุอื่นแปลกปลอมเข้ามากับขี้เลื่อย หมดปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบคุณภาพต่ำ
1.5 ขี้เลื่อยถูกเก็บไว้ใน ห้องเก็บขี้เลื่อยอย่างดี ไม่มีความชื้น ทำให้สินค้ามีคุณภาพ


รูปแสดงขี้เลื่อยละเอียดที่ออกจากเครื่องจักรเลื่อยไม้

รูปแสดงขี้เลื่อยหยาบที่ออกจากเครื่องเลื่อยไม้
2.การขนส่งขี้เลื่อยไปเข้าห้องพักขี้เลื่อย
ภายในโรงเลื่อยของเรา ไม่มีฝุ่นละอองเนื่องจาก ขี้เลื่อยที่ได้จากการเลื่อย หรือใสไม้แล้วจะลูกลำเลียงโดยท่อ ดังแสดงในรูปภาพ เพื่อขนส่งขี้เลื่อยไป เข้าห้องเก็บขี้เลื่อย โดยทันที ทำให้ขี้เลื่อยที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง สะอาดไม่มีวัตถุดิบอย่างอื่นปลอมปน ความชื้นจากภายนอก หรือว่า สภาพอากาศไม่มีผลต่อขี้เลื่อยของเรา

รูปแสดงท่อลำเลียงขี้เลื่อยเ้ข้าไปเก็บในห้องเก็บขี้เลื่อย
3.เครื่องจักรที่ใช้อัดแท่งขี้เลื่อยกำลังสูง
จากที่ขี้เลื่อย เป็นวัสดุที่ต้องใช้ความร้อนในการประสานเนื้อขี้เลื่อยเข้าด้วย กัน ดังนั้น เครื่องจักรที่เราใช้อัดแท่งขี้เลื่อย ต้องมีกำลังอัดที่สูง เราใช้ เครื่องอัดทีมีกำลังแรงม้า มากกว่า 22 แรงม้า กำลังอัดสูง ใช้ฮีตเตอร์เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนสำหรับแท่งอัด(ซึ่งเป็นการควบคุม โดยใช้ชุดควบคุมความร้อนอัตโนมัติ)ทำให้ความร้อนที่จะประสานเนื้อ ขี้เลื่อยสม่ำเสมอ แท่งฟืนที่อัดขี้เลื่อยออกมาจึงมีความหนาแน่นเท่ากันทุก แท่งฟืน

เครื่องอัดร้อนขี้เลื่อยกำลังสูง
4.แท่งฟืนที่ได้จากเครื่องอัดแท่งแรงอัดสูง
จากที่ขี้เลื่อยที่เก็บไว้ในโกดังเก็บขี้เลื่อย แล้วถูกนำมาเข้าเครื่องอัดกำลังสูง อัดด้วยกรรมวิธีอัดร้อน แท่งฟืนที่ผ่านการอัดออกมาจากเครื่องอัดจะเป็น แท่งยาวประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลักษณะสีของแ่ท่งฟืนที่ได้หลังจากผ่าน การอัดแท่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นสีน้ำตาลไหม้ หรือ สีดำ เนื่องจาก ผิวของแท่งฟืนขี้เลื่อยจะโดนความร้อนละลายสารลิกนินในเนื้อไม้ให้ ประสานกันติดเป็นแท่ง แท่งฟืนที่ได้จะไม่มีความชื้นในแท่งฟืนเลย

รูปแสดงแท่งฟืนที่ผ่านเครื่องอัดร้อนขี้เลื่อย
5.แท่งฟืนนำไปเผาเป็นถ่านด้วยเตาอิวาเตะ
จากแท่งฟืนที่ได้จากกระบวนการอัดจากโรงเลื่อย และโรงเฟอร์นิเจอร์ เราขนส่งไปสู่เตาเผา (นอกเมือง) เพราะห่างไกลแหล่งชุมชน เราใช้เตาที่เป็นเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น คือ เตาอิวาเตะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ของชาวญี่ปุ่นตลอดมา ว่าคุณภาพของถ่านที่เผาจากเตาอิวาเตะนี้คุณภาพสูง กว่าเตาแบบอื่นๆ ที่ใช้เผาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลพลอยได้จากการใช้เตาอิวาเตะนี้ก็คือ น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผา ถ่านอีกทางหนึ่งอีกด้วย

รูปแสดงเตาอิวาเตะที่ใช้เผาฟืนขี้เลื่อย

6.แท่งถ่านที่ได้จากเตาอิวาเตะ ผลผลิตที่ได้เรานำมาคัดคุณภาพก่อนส่ง ไปจำหน่ายแก่ลูกค้าไม่ว่า ภายในประเทศ หรือว่าภายนอกประเทศ ซึ่งขณะนี้ เป็นที่นิยมของตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งลูกค้าที่ใช้ถ่านของเรา เชื่อมั่นในคุณภาพที่เราผลิตเสมอมา ขอบคุณครับ

ถ้าหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณ พรสถิตย์ (เป้) ผู้จัดการฝ่ายผลิต 081-5510046 ครับ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นครับ ดาวโหลดได้เลยครับ

เอกสารแนะนำการผลิตและสินค้า
ภาษาไทย
English
Japanese


รูปภาพแสดงแท่งถ่านจากขี้เลื่อยหลังออกจากเตาแล้ว

รูปภาพแสดงแท่งถ่านที่ได้WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com