ราคาไม้ยางพาราของโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
:: ::
 
:: ติดต่อเรา::

Fax: 02-6735670

(Webmaster)
ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์
คุณ พรสถิตย์ 081-5510046

ฝ่ายการตลาด
คุณ อาณุภาพ 081-4466153


:: ส่งเมลล์หาเพื่อน

:: เผาแกลบที่อัดแล้วเป็นถ่าน
:: แท่งเชื้อเพลิงจากแกลบ
:: แท่งเชื้อเพลิงเขียว
:: ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
:: ถ่านอัดแท่งผสมสารเคม
:: ------ ::

:: รูปแบบลักษณะเตาเผาถ่าน
:: ความรู้พื้นฐานการเผาถ่าน
:: เผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์
:: เผาถ่านสหกรณ์ขอนแก่น
:: เผาถ่านสวนป่าสมเด็จ
:: เผาถ่านไม้โกงกาง
:: ------ ::

:: ปลูกไม้ยูคาก่อนเผาเป็นถ่าน
:: ถ่านจากสวนป่าไม้ยูคา
:: การใ้ช้ประโยชน์จากถ่าน
:: น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากถ่าน
:: ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม
:: ------ ::

:: เปรียบเทียบวิธีการผลิตถ่าน
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกยาง
:: วิเคราะห์ถ่านเปลือกทุเรียน
:: ค่าความร้อนถ่านชีวภาพ
:: ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลา
:: แท่งถ่านจากวัสดุเหลือใช้
:: ผลกระทบถ่านหินอัดก้อน
:: ------ ::

:: มาตรฐานถ่านอัดแท่ง
:: มาตรฐานถ่านดูดกลิ่น
:: มาตรฐานถ่านไม้หุงต้ม
:: มาตรฐานถ่านไม้ปิ้งย่าง
:: มาตรฐานถ่านโค้กอัดก้อน
:: ------ ::

:: ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
:: ถ่านอัดแท่งเปลือกทุเรียน
:: ถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ถ่านอัดแท่งจากลิกไนต
:: ------ ::

:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากกะลา
:: ผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ
:: ผลิตถ่านไม้ด้วยเตาอิวาเตะ
:: ผลิตถ่านไม้นครศรีธรรมราช
:: ------ ::

:: เครื่องอัดถ่านที่ใช้ปัจจุบัน
:: เครื่องอัดถ่านรุ่นใหม
:: ------ ::

:: การส่งออกถ่านไม
:: การส่งออกถ่านอัดแท่ง
:: ------ ::

:: เครือข่ายด้านพลังงาน
:: คลีนิคเทคโนโลย
:: โครงการในพระราชดำรี
:: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
:: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
:: ------ ::

:: ก้าวทันโลก ::
:: ราคาน้ำมันหน้าปั้มวันนี้
:: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
:: พยากรณ์อากาศวันนี้
:: สภาพการจราจรล่าสุด
:: ข่าวสารจราจร สวพ. 91
:: มองเศรษกิจไทย
:: ราคาสินค้าการเกษตร
:: สมุดหน้าเหลือง
:: ------ ::

:: ไทยรัฐ
:: The Nation
:: เดลินิวส
:: สยามรัฐ
:: มติชน
:: ข่าวสด
:: คมชัดลึก
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: ผู้จัดการ

:: พันธมิตรของเรา ::
:: Thai Market Place
:: Thai Food Corner
:: Siam Matket
:: ------ ::
ราคาไม้ยางพาราของโรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ความหมาย :-
สกย.อ. สำนักงานกองทุนเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ
สกย.จ. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด

(ราคา ณ วันที่ )
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองสงขลา 1 หจก.ที เอส เอ็ม พาราวู๊ด40/5 หมู่ที่ 3 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา - 1.70 - - 1.50-1.70

(ราคา ณ วันที่ )
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองสงขลา 1 หจก.ที เอส เอ็ม พาราวู๊ด40/5 หมู่ที่ 3 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา - 1.70 - - 1.50-1.70

สกย.จ.จันทบุรี (ราคา ณ วันที่ 1-15 มิ.ย.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.จ.จันทบุรี 1 โรงงานจันทบุรีพาราแฟ็คตอรี่ ต.ท่าช้าง อ. เมือง จ. จันทบุรี 2.35 2.20 1.45 1.05 -

สกย.จ.ตราด (ราคา ณ วันที่ 1-15 ส.ค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.จ.ตราด 1 บ. ทาร์แม็ค จำกัด 33/1 ม.9 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด - - - - -
2 หจก. ทวีศักดิ์กฤติยาค้าไม้ จำกัด ม.5 ต. เขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด 1.60 1.60 1.60 1.00 -

สกย.จ.ระยอง (ราคา ณ วันที่ 16-31 ส.ค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.จ.ระยอง 1 บ. ส. กิจชัยพาราวู๊ด ซ.โรงน้ำยาง ถ. ห้วยยาง ม.3 ต. ห้วยยาง อ. แกลง จ. ระยอง 1.70 1.40 1.20 .90 -
2 บ. สหกิจแกลง 199 ม.3 ต. กระแสบน อ. แกลง จ. ระยอง 1.80 1.50 1.25 .90 -
3 บ. มณีสิน พาราวู๊ด 99 ถ. สุขุมวิท ม.6 ต. ห้วยยาง อ. แกลง จ. ระยอง 1.80 1.50 1.25 .90 -

สกย.จ.พังงา (ราคา ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองพังงา 1 บ. พี พี เอส พังงารับเบอร์วู๊ด จำกัด 1.80 1.70 0.70 - -
สกย.อ.ท้ายเหมือง 1 บ. พังงาทิมเบอร์อินดัสทรีส์ จำกัด - 2.00 - 0.60 -
2 บ. พังงาพาราวู๊ดอินดัสทรีส์ จำกัด - 1.75 - - -

สกย.จ.ตรัง (ราคา ณ วันที่ 1 - 15 ก.ค. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองตรัง 1 บริษัท เม็กก้าวู๊ด อ.เมืองตรัง 1.70 1.55 1.30 ราคาตามสภาพ -
2 บ. โรงเลื่อยจรัล อ.เมืองตรัง 1.70 1.55 1.30 ราคาตามสภาพ -
3 บริษัท ทรีสตาร์ อ.เมืองตรัง 1.70 1.55 1.30 ราคาตามสภาพ -
4 บ. วู๊ดเท็กซ์ อ. เมืองตรัง 1.70 1.55 1.30 ราคาตามสภาพ -
สกย.อ.ห้วยยอด 1 บ. ศรีพุธพาราวู๊ด จำกัด อ. ห้วยยอด 1.60 1.50 1.30 - -
2 บ. วู๊ดเวอร์ยูไนเต็ด จำกัด อ. ห้วยยอด 1.60 1.50 1.25 - -
3 หจก. ชูศักดิ์พาราวู๊ด จำกัด อ. รัษฎา 1.55 1.50 1.30 0.80 -
สกย.อ.ย่านตาขาว 1 หจก.ไม้ยางภาคใต้ อ.ย่านตาขาว - 1.25 - 0.90 -
2 บ.บิกเกอร์วู๊ดตรัง จำกัด อ.ย่านตาขาว - 1.25 - 0.85 -
สกย.อ.สิเกา 1 นาเมืองเพชรพาราวู๊ด อ. สิเกา 2.00 1.50 1.20 1.00 -
สกย.อ.ปะเหลียน 1 บริษัทพรีเมียร์ ทิมเบอร์ จำกัด 1.50 1.50 1.30 0.80

สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 (ราคา ณ วันที่ 1-15 กค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองนครศรีฯเขต 1 1 บ.มหาชัยพาราวู๊ด จำกัด. ต.นาทราย อ.เมือง 1.50 1.40 1.30 1.20 -
2 บ.นครศรีพาราวู๊ด จำกัด. ต.อินคีรี อ.พรหมศิริ 1.50 1.15 1.05 1.25 -
สกย.อ.ท่าศาลา 1 บ.เกตน์สิรีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด. อ.ท่าศาลา 1.40-1.50 1.40-1.50 1.30-1.35 0.80-0.85 -
2 บ.นครศรีควอทริตี้ จำกัด. กิ่ง อ.นบพิตำ 1.28 1.28 1.28 1.28 -
สกย.อ.ร่อนพิบูลย์ 1 บ. ส.ร่อนพิบูลย์พารวู๊ด จำกัด. อ.ร่อนพิบูลย์ 1.25 1.20 1.10 0.60 -
2 บ.สุดารัตน์พาราวู๊ด จำกัด อ.ชะอวด 1.25 1.20 1.05 0.60 -

สกย.จ.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ราคา ณ วันที่ 16-31 ก.ค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.ทุ่งสง 1 ชูศักดิ์ ภาคใต้ พาราวู๊ด 422 ม.2 ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง 1.80 1.60 1.40 - -
2 ทุ่งสงพาราวู๊ด ต.หนองหงษ์ อ.ทุ่งสง - - - - -
สกย.อ.ฉวาง 1 ทานพอพาราวู๊ด ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง 1.60 1.50 1.30 0.80 -
2 นครไทยพาราวู๊ด ต. จันดี อ. ฉวาง 1.70 1.60 1.35 0.80 -
สกย.ิอ.นาบอน 1 ชูศักดิ์ พาราวู๊ด ม.3 ต. ปริก อ. ทุ่งใหญ่ 1.60 1.55 1.35 1.00 -

สกย.จ.สุราษฎร์ธานี (ราคา ณ วันที่ 16-30 มิ.ย 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 1 บ.ซันพาราเท็ก จำกัด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1.70 1.50 1.20 - -
2 บ.เรืองอุทัยอุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1.70 1.50 1.20 - -
3 หจก.สุภาพพงษ์ จำกัด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี - - 1.30 - -
สกย.อ. บ้านนาสาร 1 หจก. ศรีจิราภรณ์ ม.3 ต.พรุพรี อ.บ้านนาสาร 1.80 1.80 1.30 1.20 -
2 บ.สุราษฏร์ควอลิตี้วู๊ด จำกัด ม.3 ต. ควนสุบรรณ อ. บ้านนาสาร 1.45 1.40 1.35 1.20 -
สกย.อ. เวียงสระ 1 บ.ดินไทย จำกัด - 1.00-1.50 0.65-0.95 0.35-0.80 -
2 บ.ทุ่งหลวงวูดอินดัสทรี่ จำกัด - -1.00-1.60 0.65-0.95 0.35-0.80 -
สกย.อ. คีรีรัฐนิคม 1 บ.วี เอส สุราษฎร์พาราวู๊ด ม.7 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม - 1.55 1.35 .08 -
2 บ.ซีนิช พาราวู๊ด ม.8 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม - 1.40 1.20 -
3 บ.โอเชี่ยนวู๊ด ม.7 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม 1.55 1.55 0.95 -

สกย.จ.ชุมพร (ราคา ณ วันที่ 15- 30 มิ.ย. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ. เมืองชุมพร 1 บ.พาราวู๊ด จำกัด ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 2.00 1.90-2.00 1.20 - -
2 บ.จิรัสย์ จำกัด ม.8 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 2.10 1.70-2.00 1.25 - -
3 โรงงานพศวัต เทียนธนากร ม.4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2.00 1.70-2.00 1.25 - -

สกย.จ.กระบี่ (ราคา ณ วันที่ 16-31 กค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ. เมืองกระบี่ 1 บ.กระบี่วู้ดอินดัสตรีส จำกัด37/3 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก - 1.45 0.70 - -
2 บ.ฉัตรพิศาล จำกัด ม.1 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ - 1.50 0.60 - -
สกย.อ. คลองท่อม 1 บ.วู๊ดเวอร์ค ครีเอชั่น จำกัด 26/8 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม - 1.40-1.50 0.60-1.30 0.45-0.55 -
2 หจก. ซินเฮงหลีพาราวู๊ด 137 ม.7 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม - - - - 1.00-1.30

สกย.จ.สงขลาเขต 1 (ราคา ณ วันที่ 16-31 ก.ค..2547)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ. หาดใหญ่ 1 หจก.ม.สัมพันธ์ 15/4 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง 1.35 1.30 1.20 0.55 -
2 บ.เซ้าเทอร์นพาราวู๊ด จำกัด 19 จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ 1.38 1.30 1.25 0.50 -
3 โรงงานดาวเรือง รักษ์เดชา ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ 1.40 1.35 1.30 0.60 -
4 บจก. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู๊ด 198 ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 1.30 1.20 1.15 0.55 -
สกย.อ. สะเดา 1 โรงงานอันวาร์ พาราวูด หมู่ 3 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 1.45-1.48 1.45-1.48 1.30-1.35 1.20 -
3 โรงงาน ที.เอ็น.พารา วูด เลขที่ 108 หมู่ 8 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1.40-1.45 1.40-1.45 1.30-1.35 1.25-1.30 -
สกย.อ.รัตภูมิ 1 โรงเลื่อยศิลาทอง ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ 1.50 1.40 1.20 - -
2 โรงงาน เค.อาร์ พาราวู๊ด ม.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ 1.50 1.45 1.30 - -
3 โรงงานที เอ็น พาราวู๊ด ม.5 ต.ท่าช้าง อ.รัตภูมิ - - - - -
4 บจก. กรีนรีเวอร์วู๊ด ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ 1.50 1.45 1.25 - -

สกย.จ.สงขลาเขต 2 (ราคา ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.นาทวี 1 บ.เอกสยามพาราวู๊ด จำกัด (นายกิตติ ศุภกิจศิลป์) ม.7 ต.นาทวี อ.นาทวี 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
2 นายสาย แซ่ลิ่ม 131 ม.3 ต.คลองทราย อ.นาทวี 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
3 นายวินัย ใจเพชร ม.8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
4 นายวิโรจน์ ใจเพขร 59/1 ม.1 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
5 บ.ทวีนานา จำกัด (นายสวัสดิ์ ศุภพิพัฒน์) 55 ม.8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
สกย.อ.เทพา 1 บ.ลำไพลพาราวู๊ด จำกัด - - 1.10-1.20 - -
2 บ.มีเกียรติพาราวู๊ด (M.K) จำกัด - - 1.10-1.20 - -
สกย.อ.สะบ้าย้อย 1 บ. เอเวอร์กรีนพาราวู๊ด จำกัด 1.30 1.30 1.30 - -

สกย.จ.สตูล (ราคา ณ วันที่ 1 - 15 พ.ค. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองสตูล 1 โรงงานคุณสุชาติ ถ.ยนตรการกำธร อ.เมือง จ.สตูล 0 0 0 0 -
2 บ.กวงหยงฉิววูด ม.5 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 0 0 0 0 -
สกย.อ.ละงู 1 บ.สตูลไม้ยางพารา จำกัด 173 ม.1 ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล 1.20 1.10 1.05 0.40 -
2 โรงงานพนาพรรณ ม.9 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 1.20 1.15 1.05 0.40 -

สกย.จ.พัทลุง (ราคา ณ วันที่ 16-29 กพ.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองพัทลุง 1 พาราวู๊ดพัทลุง ม.4 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 1.00 1.00 1.00 ไม่รับซื้อ -
สกย.อ.บางแก้ว 1 ส.พรุทองยางพารา ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด 1.15-1.20 1.15-1.20 1.00-1.05 0.95 -
2 บ.ทรัพย์พาราวู๊ด ม.4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว 1.00 1.00 1.00 ไม่รับซื้อ -
สกย.อ.ควนขนุน 1 พัทลุงซัพพลาย ม.5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน 1.20 1.20 1.00 0.70 -
2 ขอนยางพาราวู๊ด ม.6 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต 1.15 1.15 1.00 0.90 -
สกย.อ.ป่าบอน 1 โรงเลื่อยสินอำไพ ม.8 ต.หนองธง อ.ป่าบอน 1.25 1.20 1.15 ไม่รับซื้อ -

สกย.อ.ยะลา (ราคา ณ วันที่ 16-30 มิย. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองยะลา 1 บ.ทีเอ็นพลายวู๊ด จำกัด อ.เมือง จ.ยะลา - - 1.01-1.05 - -
สกย.อ.ยะหา 1 บ.วีซีเอ็นวู๊ด จำกัด 24 ม.3 ต.ยะหา อ.ยะหา 1.30 1.20 1.15 - -
สกย.อ.รามัน 1 บ.ชัยรัตน์พาราวู๊ด ม.6 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1.30 1.10 0.90 0.85 -
สกย.อ.บันนังสตา 1 บ.เอกวนกิจ ม. 1 ต.บันนังสตา 1.05 1.00 0.90 - -
2 หจก.สามดาวพาราวู๊ด อ.บันนังสตา 1.20 1.15 1.05 - -

สกย.จ.ปัตตานี (ราคา ณ วันที่ 1-15 สค.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.โคกโพธิ์ 1 บ.ธานินท์พาราวู๊ด ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1.60 1.40 1.30 0.60 -

สกย.จ.นราธิวาส (ราคา ณ วันที่ 16-30 มิ.ย.47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.อ.เมืองนราธิวาส 1 บ. นรามุทธากิจ จำกัด 0.95 0.85 0.80 - -

สกย.จ.เบตง (ราคา ณ วันที่ 16-31 มิ.ย. 47)
เขตความรับผิดชอบ
ของ สกย.อ.
ลำดับที่
ชื่อโรงงานหรือบริษัท
ราคาประกาศรับซื้อ ณ. โรงงาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่แยกขนาดไม้
(บาท/กก.)
10 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
8 นิ้วขึ้นไป
(บาท/กก.)
6 นิ้วขึ้นไป (บาท/กก.)
ต่ำกว่า 6 นิ้ว (บาท/กก.)
สกย.จ.เบตง 1 บ.มงคลรับเบอร์ จำกัด บ้าน กม.5 ม.1 ต.ตาเนาะฯ 1.20 1.15 1.00 - -
2 บ. เบตง วี พี พาราวู๊ด จำกัด บ้าน กม.13 ม.3 ต.ตาเนาะฯ 1.15 1.05 1.05 - -
3 บ.เบตงไม้ยางพารา จำกัด บ้าน กม.5 ม.1 ต.ตาเนาะฯ 1.20 1.10 0.90 - -
4 บ.เค.พี พาราวู๊ด จำกัด ม.2 ต.ยะรม 1.20 1.15 1.00 - -


WWW.Charcoal.SNMCENTER.COM
ติดต่อฝ่ายการตลาด คุณ อาณุภาพ(จั๊ม) Tel:081-4466153 Fax:02-6735670 Mail: anupapu@thaisumi.com
ติดต่อ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ คุณ พรสถิตย์ (เป้) Tel: 081-5510046 Mail : pronsatit@thaisumi.com